Aanvragen aansluiting

Om  uw computer aan te sluiten op het netwerk van de Vrije Universiteit Brussel hebt u een IP-adres, een vrij netwerk contact en een UTP kabel nodig. Sinds 01/02/2017 is hiervoor geen interne betalingsopdracht meer nodig, alle aanvragen geschieden via de Helpdesk (via email of het vragenformulier).

Sinds 01/02/2017 zijn de meeste aanvragen kosteloos. In geval van omvangrijke of buitensporige aanvragen, kunnen wij beslissen dat er voor uw aanvraag toch een kost wordt aangerekend. Deze zal u duidelijk gecommuniceerd worden zodat u uw aanvraag steeds kan wijzigen.

Voor het uitvoeren van elke aanvraag hebben wij een “redelijke termijn” nodig. Afhankelijk van het type aanvraag en de reeds geplande werkzaamheden kan dit variëren. Als vuistregel kunnen wij de meeste aanvragen binnen de week voldoen. Dit geldt ook voor dringende/tijdelijke aanvragen (congressen, seminaries, infodagen, …): wij werken graag mee aan het oplossen van uw probleem, maar gun ons de tijd om dit te doen.

Aanvraag IP-adres

Nieuwe IP-adressen zijn binnen redelijke grenzen kosteloos [*].

Nieuwe IP-adressen krijgen standaard een “Client Only” profiel in de firewall. Dat betekent dat u alle courante verbindingen naar buiten kan maken, maar dat het toestel zelf van buiten de VUB niet bereikbaar is. Indien uw toestel van buiten het VUB netwerk bereikbaar moet zijn, gelieve dan mede te delen welke protocols/poorten/services bereikbaar moeten zijn.

Gelieve volgende communicatie te gebruiken in uw bericht naar de helpdesk:

IP-adres <afkorting dienst> <naam gebruiker> <lokaal> <Tel>
<gewenst firewall profiel>
  • <afkorting dienst> wordt gebruikt om een naam aan uw toestel te geven, zoals bvb DFPC01, MARCOMPC1, …
  • <naam gebruiker> is de naam van de gebruiker van het toestel of een verantwoordelijke van de dienst die bijhoudt wie welk IP adres gebruikt
  • <lokaal> waar het toestel komt te staan
  • <tel> van de gebruiker of de verantwoordelijke van de dienst
  • <gewenst firewall profiel> indien u bepaalde services van buiten de VUB beschikbaar wil maken. Het standaard profiel is “client only”

Typevoorbeelden aanvragen

2x IP-adres DF Jan Van de Modaele 6M405 T2010
IP-adres Marcom JvdModael PL9 T2010 met remote desktop
IP-adres MINF Jan vd Modaele Jette-6D104 T2010 met http en https

Activatie netwerk contact

Nieuwe netwerk contacten activeren is binnen redelijke grenzen kosteloos [*].

Nieuwe netwerk contacten worden standaard geconfigureerd in 100Mbit.

Gelieve volgende communicatie te gebruiken in uw bericht naar de helpdesk:

Activatie <campus/gebouw> <code wandcontact> <IP-adres/subnet>
  • <campus/gebouw> bvb Oef-B,Oef-M, Jette-A, Jette-D, IIHE, PL9, PL5, U-residence, …
  • <code netwerk contact> Het netwerk contact is de connector in de muur waar u uw netwerkkabel in zal pluggen. Daar boven hangt een label met een code. Op de meeste plaatsen is deze code als volgt opgebouwd: <lokaal>/<extra code>/<nummer van de aansluiting> bvb 6M504/10/20
  • <IP-adres/subnet> Indien u reeds een IP-adres hebt, of weet welk subnet (het derde cijfer uit uw IP-adres = de X uit 134.184.X.Y) er zal gebruikt worden, kunnen wij uw poort vooraf correct configureren

Waar mogelijk is het te verkiezen dat elk toestel zijn eigen netwerk contact gebruikt. Indien u een switch of hub gebruikt om een aansluiting te delen, is het aan te raden de activatie van extra netwerk contacten aan te vragen om deze te vervangen.

Typevoorbeelden aanvragen

Activatie Oef-M 8M710/15/22 subnet 13
Activatie PL9 pl95/20/3,5,7 subnet 23
Activatie Jette 6D102/12/14-17 subnet 205

Netwerk kabels UTP

Tussen uw wandcontact en uw computer hebt u een UTP (Unshielded Twisted Pair) kabel nodig. Deze zijn beschikbaar in de volgende lengtes: 1,2,3,5,10,15m.

Binnen redelijke grenzen zijn deze kabels kosteloos beschikbaar [*].

Gelieve volgende communicatie te gebruiken in uw bericht naar de helpdesk:

1x UTP <lengte>

Indien u een kabel wenst te gebruiken die u niet via ons bekomt, moet deze minstens voldoen aan de CAT5E standaard en van het type Unshielded Twisted Pair (UTP) zijn.

Typevoorbeelden aanvragen

2x UTP 1m
1x UTP 5m

[*] Bij omvangrijke of buitensporige aanvragen kunnen wij beslissen dat er voor uw aanvraag toch een kost wordt aangerekend in functie van de reële kostprijs. Deze zal u duidelijk gecommuniceerd worden, zodat u uw aanvraag steeds kan wijzigen.